Erhverv

Transportforsikring

Bestil forsikring

Vigtig meddelelse vedrørende situationen i det Røde Hav.
Grundet situationen i det Røde Hav, hvor rederier er udsat for angreb, er det desværre nødvendigt pr. omgående, at annullere krigsdækningen for dette område midlertidigt. Annulleringen gælder udelukkende i det Røde Hav, hvorfor dækningen forbliver intakt i alle andre områder. Såfremt der måtte være spørgsmål hertil, kan Thomas Vang Jensen kontaktes på tvj@first.dk

IDD - Ikrafttrædelse af ny lov om forsikringsformidling

Loven medfører blandt andet, at visse parter i visse tilfælde skal lade sig registrere hos Finanstilsynet, inden de sælger forsikringsprodukter. Det kan for eksempel være en speditør, der som tillæg til sin primære ydelse (transportydelsen) sælger en forsikring i relation til den transporterede vare (en vareforsikring).

Her er, hvad du skal vide, hvis du sælger en forsikring tegnet gennem First A/S som supplement til en transportydelse.

1. Er du omfattet af loven:
Loven finder blandt andet anvendelse på speditører og andre parter, der sælger (distribuerer) en forsikring gennem First, som udgør et supplement til transportydelsen. Det kan for eksempel en vareforsikring. Speditøren anses da for at være en accessorisk forsikringsformidler.

Ikke alle accessoriske forsikringsformidlere er dog omfattet af lovens bestemmelser.

En speditør eller en anden part, der anses for at være en accessorisk forsikringsformidler, er nemlig kun omfattet af loven, i det omfang den pågældende sælger en forsikring, der har en årlig forsikringspræmie på over DKK 4.476,00.

En speditør eller anden accessorisk forsikringsformidler skal i disse tilfælde registreres hos Finanstilsynet, før den pågældende må udøve accessorisk forsikringsformidling.

2. Eksempler på tilfælde hvor en accessorisk forsikringsformidler ikke er omfattet af loven:

En accessorisk forsikringsformidler er ikke omfattet af loven, hvis denne kun sælger forsikringer, der har en årlig forsikringspræmie på DKK 4.476,00 eller derunder.

Sælger en accessorisk forsikringsformidler således 2 eller flere forsikringer under selvstændige policer, der udgør et supplement til transportydelsen til samme kunde, og forsikringerne hver især har en årlige forsikringspræmie, der er på DKK 4.476,00 eller derunder, er den accessoriske forsikringsformidler ikke omfattet af loven.

Den accessoriske forsikringsformidler (speditøren) er heller ikke omfattet af loven, hvis denne sælger en forsikring, der har en årlig forsikringspræmie på DKK 4.476,00 eller derunder, uanset om den accessoriske forsikringsformidler har købt forsikringen for en højere pris end DKK 4.476,00 af First.

Kontakt os

70 70 24 70

Email: first@first.dk

Kontakt

Mand Det Nytter
x

Cookies

Dette website anvender cookies for at gemme dine præferencer. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.

https://www.first.dk/erhverv/marine/