Kat

Kat sygeforsikring

Hvilke katte kan forsikres?

Vi vil gerne forsikre enhver kat, hvis den er sund og rask inden den kommer til os.

Vi kan tilbyde følgende sygeforsikringsdækninger.

Kat Standard : 25.000 kr.

Kat Plus : 35.000 kr.

Der gælder en selvrisiko på 18% af behandlingsudgiften.

Forsikringssummer indeksreguleres ikke.

For hver 12 måneders periode (forsikringsåret) er den maksimale erstatning vedrørende sygdom og tilskadekomst, begrænset til de anførte forsikringssummer.

Kat standard sygeforsikring

Kat Standard er til dig, der bare vil have en basal sygeforsikring på din kat.

Kat Standard dækker 82% af nødvendige dyrlægeudgifter til behandling af katten ved sygdom eller ulykkestilfælde sket i forsikringstiden.

Kat Standard dækker op til kr. 25.000 pr. år/eller pr. skadesbegivenhed.

For forsikringen gælder en selvrisiko på 18% pr. skade

Forsikringen dækker:

Forsikringen betaler nødvendige udgifter, der vedrører sygdom eller tilskadekomst der opstår i forsikringstiden, til:

 • Undersøgelse og behandling af katten hos dyrlæge i forbindelse med sygdom eller tilskadekomst, herunder ophold på dyrehospital eller klinik.
 • Undersøgelse og behandling af katten hos dyrlæge i forbindelse med tandproblemer som følge af sygdom eller tilskadekomst.
 • Tandresorption dækkes med op til 2.500 kr. pr. forsikringsår
 • Den medicin, som dyrlægen giver katten under konsultation eller indlæggelse og den medicin, som dyrlægen udleverer eller ordinerer til brug i op til 6 måneder efter sygdomstilfælde/ tilskadekomst.
 • Nødvendige udgifter til forbindinger, støttebind, halskraver og lign. i umiddelbar sammenhæng med sygdom eller tilskadekomst.
 • Dyrlægeordineret genoptræning som sker i direkte sammenhæng med behandling af sygdom eller tilskadekomst. Herunder fx fysioterapi og waterwalk.
 • Nødvendig behandling med allergener til hyposensibilisering (immunterapi). Dækkes højst 1 gang i kattens liv, uanset om katten rammes af flere typer allergi. Behandlingen skal ske i ét sammenhængende forløb og skal være afsluttet indenfor 12 måneder.
 • Aflivning og standardkremering når dette anbefales af dyrlægen.

Forsikringen dækker ikke:

 • Alm. vedligeholdelse af katten herunder tandtjek, vaccinationer, hjælpemidler, håndskøbspræparater, tilbehør samt undersøgelse og behandling af endo- og ektoparasitter, herunder orm, lus, lopper, flåter. Vitamin - og mineralbehandling og kosttilskud.
 • Kastration eller sterilisation, hvor dette ikke er medicinsk begrundet.
 • Fødselshjælp, herunder kejsersnit, samt komplikationer som følge heraf.
 • Fertilitetsundersøgelser/behandling, undersøgelser og behandling i forbindelse med drægtighed, fødsel, diegivning, nervøs graviditet og hormonbehandling i relation til dette.
 • Tandresorption dækkes ikke for katte, hvor katten ikke er indtegnet med sygeforsikring hos os, inden den er fyldt 5 år.
 • Behandling af paradentose.
 • Plastiske og kosmetiske indgreb, herunder indgreb der søger at ændre, afhjælpe, forme eller korrigere, uanset om disse er racetypiske, fx udvidelse af næsebor, løbefoldsoperation og fjernelse af overflødig hud.
 • Behandling der ikke er medicinsk begrundet fx ved adfærdsproblemer. Samt alternativ behandling herunder homøopati og lignende ydelser.
 • Medicin der udleveres eller ordineres til brug senere end 6 måneder efter skadestilfældet.
 • Medicinsk foder/tilskud, shampoo eller andre produkter ordineret eller solgt af dyrlæge.
 • Kemoterapi og strålebehandling.
 • MR- og CT-skanning.
 • Behandling og medicin til behandling af kroniske sygdomme, herunder følgelidelser. Ved kronisk forstås at der ikke er stærke indikationer på at sygdommen/lidelsen kan kureres indenfor 18 måneder.
 • Livsforlængende behandling.
 • Urnekremering.
 • Udgifter til kiropraktorbehandling.

Kat PLUS sygeforsikring

Kat PLUS er til dig, der bare vil have en udvidet sygeforsikring på din kat.

Kat PLUS dækker 82% af nødvendige dyrlægeudgifter til behandling af katten ved sygdom eller ulykkestilfælde sket i forsikringstiden.

Kat PLUS dækker op til kr. 35.000 pr. år/eller pr. skadesbegivenhed.

For forsikringen gælder en selvrisiko på 18% pr. skade

Forsikringen dækker:

Forsikringen betaler nødvendige udgifter, der vedrører sygdom eller tilskadekomst der opstår i forsikringstiden, til:

 • Undersøgelse og behandling af katten hos dyrlæge i forbindelse med sygdom eller tilskadekomst, herunder ophold på dyrehospital eller klinik.
 • Undersøgelse og behandling af katten hos dyrlæge i forbindelse med tandproblemer som følge af sygdom eller tilskadekomst.
 • Tandresorption dækkes med op til 2.500 kr. pr. forsikringsår.
 • Den medicin, som dyrlægen giver katten under konsultation eller indlæggelse og den medicin, som dyrlægen udleverer eller ordinerer til brug i op til 12 måneder efter sygdomstilfælde/ tilskadekomst.
 • Nødvendige udgifter til forbindinger, støttebind, halskraver og lign. i umiddelbar sammenhæng med sygdom eller tilskadekomst.
 • Dyrlægeordineret genoptræning som sker i direkte sammenhæng med behandling af sygdom eller tilskadekomst. Herunder fx fysioterapi og waterwalk.
 • Nødvendig behandling med allergener til hyposensibilisering (immunterapi). Dækkes højst 1 gang i kattens liv, uanset om katten rammes af flere typer allergi. Behandlingen skal ske i ét sammenhængende forløb og skal være afsluttet indenfor 12 måneder.
 • Dyrlægeordineret kiropraktorbehandling hos en uddannet dyrlæge.
 • Smertelindrende operation hvor der indopereres Kat Standardimplantat ved led.
 • **Medicin til kronisk syge dyr og konsultation i forbindelse hermed, herunder også udleveret og ordineret medicin (op til 4.000 kr. pr. forsikrings år, og maks. 1 år efter ophør af forsikringen).
 • Livsforlængende medicin hvis katten bliver syg og ikke kan kureres.
 • Aflivning og standardkremering når dette anbefales af dyrlægen.

Forsikringen dækker ikke:

 • Alm. vedligeholdelse af katten herunder tandtjek, vaccinationer, hjælpemidler, håndskøbspræparater, tilbehør samt undersøgelse og behandling af endo- og ektoparasitter, herunder orm, lus, lopper, flåter. Vitamin - og mineralbehandling og kosttilskud.
 • Kastration eller sterilisation, hvor dette ikke er medicinsk begrundet.
 • Fødselshjælp, herunder kejsersnit, samt komplikationer som følge heraf.
 • Fertilitetsundersøgelser/behandling, undersøgelser og behandling i forbindelse med drægtighed, fødsel, diegivning, nervøs graviditet og hormonbehandling i relation til dette.
 • Tandresorption dækkes ikke for katte, hvor katten ikke er indtegnet med sygeforsikring hos os inden den er fyldt 5 år.
 • Behandling af paradentose.
 • Plastiske og kosmetiske indgreb, herunder indgreb der søger at ændre, afhjælpe, forme eller korrigere, uanset om disse er racetypiske, fx udvidelse af næsebor, løbefoldsoperation og fjernelse af overflødig hud.
 • Behandling der ikke er medicinsk begrundet fx ved adfærdsproblemer. Samt alternativ behandling herunder homøopati og lignende ydelser.
 • Medicin der udleveres eller ordineres til brug senere end 12 måneder efter skadestilfældet.
 • Medicinsk foder/tilskud, shampoo eller andre produkter ordineret eller solgt af dyrlæge.
 • Kemoterapi og strålebehandling.
 • MR- og CT-skanning medmindre vi har givet forhåndsgodkendelse til sådan scanning.
 • Urnekremering.
 • Andre udgifter vedrørende kroniske lidelser end det i ** nævnte. Ved kronisk forstås, at der ikke er stærke indikationer på, at sygdommen/lidelsen kan kureres indenfor 18 måneder.

Hvad skal der til for at tegne Kat sygeforsikring?

For at tegne en sygeforsikring, skal vi blot have en begæring.

Du kan udfylde en begæring online på siden her under ”Tegn sygeforsikring KAT”


Beregn pris

Få en ide om prisen, uden at skulle indtaste alle dine personlige oplysninger først.

Synes du prisen er interessant, kan du gå direkte til bestilling.

Beregn pris

Kontakt os

70 70 24 70

Email: first@first.dk

Kontakt

Mand Det Nytter
x

Cookies

Dette website anvender cookies for at gemme dine præferencer. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.

https://www.first.dk/forsikringstyper/kat/kat-sygeforsikring/